Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.4.3

Verš

śrī-sūta uvāca
iti sampraśnam ākarṇya
rājarṣer bādarāyaṇiḥ
pratinandya mahā-yogī
jagāda muni-sattamāḥ

Synonyma

śrī-sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī řekl; iti — takto; sampraśnam — dotaz; ākarṇya — když vyslechl; rājarṣeḥ — krále Parīkṣita; bādarāyaṇiḥ — Śukadeva Gosvāmī; pratinandya — s chválou; mahā-yogī — velký yogī; jagāda — odpověděl; muni-sattamāḥ — ó nejlepší z mudrců.

Překlad

Sūta Gosvāmī pravil: Ó velcí mudrci (shromáždění v Naimiṣāraṇyi), když velký yogī Śukadeva Gosvāmī vyslechl otázku krále Parīkṣita, ocenil ji a odpověděl následovně.