Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.18.8

Verš

urukramasya devasya
māyā-vāmana-rūpiṇaḥ
kīrtau patnyāṁ bṛhacchlokas
tasyāsan saubhagādayaḥ

Synonyma

urukramasya — Urukramy; devasya — Pána; māyā — Svou vnitřní energií; vāmana-rūpiṇaḥ — s podobou trpaslíka; kīrtau — v lůně Kīrti; patnyām — Jeho manželky; bṛhacchlokaḥ — Bṛhatśloka; tasya — jeho; āsan — byli; saubhaga-ādayaḥ — synové v čele se Saubhagou.

Překlad

Působením Své vlastní energie se Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, Jenž má mnoho energií, zjevil v podobě trpaslíka coby Urukrama, dvanáctý syn Aditi. V lůně Své manželky, jejíž jméno bylo Kīrti, zplodil jednoho syna, Bṛhatśloku, který měl mnoho synů v čele se Saubhagou.

Význam

Pán říká v Bhagavad-gītě (4.6):

ajo 'pi sann avyayātmā
bhūtānām īśvaro 'pi san
prakṛtiṁ svām adhiṣṭhāya
sambhavāmy ātma-māyayā

“Přestože jsem nezrozený a Mé transcendentální tělo nikdy nepodléhá zkáze a přestože jsem Pánem všech živých bytostí, zjevuji se v každém věku ve Své původní transcendentální podobě.” Když Nejvyšší Pán inkarnuje, nepotřebuje žádnou pomoc vnější energie, neboť se zjevuje takový, jaký je, působením Své vlastní energie. Duchovní energie se také nazývá māyā. Je řečeno: ato māyāmayaṁ viṣṇuṁ pravadanti manīṣiṇaḥ — tělo, které přijímá Nejvyšší Osobnost Božství, se nazývá māyāmaya. To neznamená, že Pánovu podobu tvoří vnější energie; tato māyā poukazuje na Jeho vnitřní energii.