Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.18.51

Verš

nādhauta-pādāprayatā
nārdra-pādā udak-śirāḥ
śayīta nāparāṅ nānyair
na nagnā na ca sandhyayoḥ

Synonyma

na — ne; adhauta-pādā — bez umytí nohou; aprayatā — bez očištění; na — ne; ardra-pādā — s mokrýma nohama; udak-śirāḥ — s hlavou směrem na sever; śayīta — uléhat; na — ne; aparāk — s hlavou směrem na západ; na — ne; anyaiḥ — s dalšími ženami; na — ne; nagnā — nahá; na — ne; ca — a; sandhyayoḥ — při východu a západu slunce.

Překlad

Neměla bys uléhat, aniž by sis umyla nohy a očistila se, s mokrýma nohama nebo s hlavou směrem na západ či na sever. Neměla bys ležet nahá, s dalšími ženami nebo při východu a západu slunce.