Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.18.1

Verš

śrī-śuka uvāca
pṛśnis tu patnī savituḥ
sāvitrīṁ vyāhṛtiṁ trayīm
agnihotraṁ paśuṁ somaṁ
cāturmāsyaṁ mahā-makhān

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; pṛśniḥ — Pṛśni; tu — potom; patnī — manželka; savituḥ — Savity; sāvitrīm — Sāvitrī; vyāhṛtim — Vyāhṛti; trayīm — Trayī; agnihotram — Agnihotru; paśum — Paśua; somam — Somu; cāturmāsyam — Cāturmāsyu; mahā-makhān — pět Mahāyajñů.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Pṛśni, která byla manželkou Savity, pátého z dvanácti synů Aditi, porodila tři dcery — Sāvitrī, Vyāhṛti a Trayī—a syny Agnihotru, Paśua, Somu, Cāturmāsyu a pět Mahāyajñů.