Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.15.16

Verš

tasmād yuvāṁ grāmya-paśor
mama mūḍha-dhiyaḥ prabhū
andhe tamasi magnasya
jñāna-dīpa udīryatām

Synonyma

tasmāt — proto; yuvām — vy oba; grāmya-paśoḥ — zvířete, jako je prase nebo pes; mama — mě; mūḍha-dhiyaḥ — který jsem velice hloupý (jelikož postrádám duchovní poznání); prabhū — ó moji pánové; andhe — ve slepé; tamasi — temnotě; magnasya — toho, kdo je pohroužený; jñāna-dīpaḥ — pochodeň poznání; udīryatām — nechť je zažehnuta.

Překlad

Jakožto velké osobnosti mě můžete obdařit skutečným poznáním. Jsem hloupý jako vesnické zvíře — prase nebo pes — protože jsem pohroužený v temnotě nevědomosti. Proto prosím, zažehněte pochodeň poznání, abych byl zachráněn.

Význam

To je správný způsob, jak přijímat poznání. Člověk se musí odevzdat u lotosových nohou velkých osobností, které mu mohou transcendentální poznání skutečně předat. Proto je řečeno: tasmād guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam — “Ten, kdo touží pochopit nejvyšší cíl a prospěch v životě, musí vyhledat pravého duchovního mistra a odevzdat se mu.” K vyhledání gurua, duchovního mistra, je způsobilý jedině ten, kdo skutečně dychtí získat poznání, aby odstranil temnotu nevědomosti. Nikdo nemá přicházet za guruem kvůli hmotnému zisku — aby se vyléčil z nějaké nemoci nebo získal nějaký zázračný dar. Takto se ke guruovi nepřichází. Tad-vijñānārtham — člověk má vyhledat gurua s touhou pochopit transcendentální vědu o duchovním životě. V tomto věku Kali je bohužel mnoho falešných guruů, kteří svým žákům předvádějí různá kouzla, a mnoho hloupých žáků si přeje tato kouzla vidět za účelem hmotného prospěchu. Tito žáci nemají zájem praktikovat duchovní život, a dostat se tak z temnoty nevědomosti. Je řečeno:

oṁ ajñāna-timirāndhasya
jñānāñjana-śalākayā
cakṣur unmīlitaṁ yena
tasmai śrī-gurave namaḥ

“Narodil jsem se v nejtemnější nevědomosti a můj duchovní mistr mi otevřel oči pochodní poznání. Skládám mu proto uctivé poklony.” To je definice gurua. Každý je v temnotě nevědomosti, a každý proto potřebuje být osvícen transcendentálním poznáním. Pravý guru je ten, kdo dokáže svého žáka osvítit a zachránit ho, aby nemusel hnít v temnotě nevědomosti tohoto hmotného světa.