Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.14.44

Verš

kṛtadyutir ajānantī
sapatnīnām aghaṁ mahat
supta eveti sañcintya
nirīkṣya vyacarad gṛhe

Synonyma

kṛtadyutiḥ — královna Kṛtadyuti; ajānantī — nevěděla; sapatnīnām — jejích spolumanželek; agham — hříšný čin; mahat — veliký; suptaḥ — spící; eva — vskutku; iti — takto; sañcintya — myslela si; nirīkṣya — hleděla; vyacarat — chodila; gṛhe — po domě.

Překlad

Královna Kṛtadyuti neměla o jedu podaném svými spolumanželkami ani zdání a chodila po domě s přesvědčením, že její syn tvrdě spí. Nevěděla, že je mrtvý.