Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.14.43

Verš

vidveṣa-naṣṭa-matayaḥ
striyo dāruṇa-cetasaḥ
garaṁ daduḥ kumārāya
durmarṣā nṛpatiṁ prati

Synonyma

vidveṣa-naṣṭa-matayaḥ — jež v závisti přišly o inteligenci; striyaḥ — ženy; dāruṇa-cetasaḥ — mající tvrdé srdce; garam — jed; daduḥ — podaly; kumārāya — chlapci; durmarṣāḥ — nesnášenlivé; nṛpatim — králi; prati — vůči.

Překlad

S tím, jak jejich závist rostla, přišly o inteligenci. Měly tvrdé srdce a nemohly snést královu nevšímavost, a proto nakonec podaly jeho synovi jed.