Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.13.5

Verš

indra uvāca
strī-bhū-druma-jalair eno
viśvarūpa-vadhodbhavam
vibhaktam anugṛhṇadbhir
vṛtra-hatyāṁ kva mārjmy aham

Synonyma

indraḥ uvāca — král Indra odpověděl; strī — ženami; bhū — zemí; druma — stromy; jalaiḥ — a vodou; enaḥ — tento (hřích); viśvarūpa — Viśvarūpy; vadha — zabitím; udbhavam — vytvořený; vibhaktam — rozdělený; anugṛhṇadbhiḥ — jež projevily přízeň (mně); vṛtra-hatyām — zabití Vṛtry; kva — jak; mārjmi — oprostím se od; aham — já.

Překlad

Král Indra odpověděl: Když jsem zabil Viśvarūpu, obdržel jsem za to rozsáhlé hříšné reakce, ale ženy, země, stromy a voda mě obdařily svou přízní, a proto jsem mohl hřích rozdělit mezi ně. Jestliže však nyní zabiji Vṛtrāsuru, dalšího brāhmaṇu, jak se oprostím od hříšných reakcí?