Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.13.6

Verš

śrī-śuka uvāca
ṛṣayas tad upākarṇya
mahendram idam abruvan
yājayiṣyāma bhadraṁ te
hayamedhena mā sma bhaiḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; ṛṣayaḥ — velcí mudrci; tat — to; upākarṇya — když slyšeli; mahā-indram — králi Indrovi; idam — toto; abruvan — řekli; yājayiṣyāmaḥ — vykonáme velkou oběť; bhadram — štěstí; te — tobě; hayamedhena — díky oběti koně; sma bhaiḥ — neboj se.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Když to velcí mudrci slyšeli, odpověděli králi Indrovi: “Ó nebeský králi, budiž požehnán! Neměj strach. Vykonáme oběť aśvamedha, a zbavíme tě tak jakýchkoliv hříšných reakcí za zabití brāhmaṇy.”