Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.4.9

Verš

yeṣāṁ khalu mahā-yogī bharato jyeṣṭhaḥ śreṣṭha-guṇa āsīd yenedaṁ varṣaṁ bhāratam iti vyapadiśanti.

Synonyma

yeṣām — koho; khalu — vskutku; mahā-yogī — velmi vznešený oddaný Pána; bharataḥ — Bharata; jyeṣṭhaḥ — nejstarší; śreṣṭha-guṇaḥ — obdařený těmi nejlepšími vlastnostmi; āsīt — byl; yena — podle koho; idam — tuto; varṣam — planetu; bhāratam — Bhārata; iti — takto; vyapadiśanti — lidé nazývají.

Překlad

Nejstarší ze sta Ṛṣabhadevových synů, který se jmenoval Bharata, byl velkým, vznešeným oddaným, obdařeným těmi nejlepšími vlastnostmi. Na jeho počest začali lidé tuto planetu nazývat Bhārata-varṣa.

Význam

Tato planeta, známá jako Bhārata-varṣa, se rovněž nazývá puṇya-bhūmi, “zbožná země”. V současné době je Bhārata-bhūmi či Bhārata-varṣa malé území sahající od Himalájí po mys Comorin. Někdy se tento poloostrov nazývá puṇya-bhūmi. Śrī Caitanya Mahāprabhu přikládal lidem této země zvláštní důležitost.

bhārata-bhūmite haila manuṣya-janma yāra
janma sārthaka kari' kara para-upakāra

“Ten, kdo se narodil jako lidská bytost v Indii (Bhārata-varṣi), by měl svůj život přivést k dokonalosti a pracovat pro dobro všech ostatních lidí.” (Cc. Ādi 9.41) Obyvatelům tohoto území je osud velice příznivý. Mohou se očistit přijetím filozofie hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, vydat se za hranice Bhārata-bhūmi (Indie) a kázat toto učení pro dobro celého světa.