Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.20.6

Verš

plakṣādiṣu pañcasu puruṣāṇām āyur indriyam ojaḥ saho balaṁ buddhir vikrama iti ca sarveṣām autpattikī siddhir aviśeṣeṇa vartate.

Synonyma

plakṣa-ādiṣu — na ostrovech počínaje Plakṣou; pañcasu — pěti; puruṣāṇām — obyvatel; āyuḥ — dlouhý život; indriyam — zdravé smysly; ojaḥ — tělesná síla; sahaḥ — mentální síla; balam — fyzická síla; buddhiḥ — inteligence; vikramaḥ — udatnost; iti — tak; ca — také; sarveṣām — jich všech; autpattikī — vrozená; siddhiḥ — dokonalost; aviśeṣeṇa — bez rozdílu; vartate — existuje.

Překlad

Ó králi, všichni obyvatelé pěti ostrovů počínaje Plakṣadvīpem jsou přirozeně a stejnou měrou obdařeni dlouhým životem, silou smyslů, fyzickou a mentální silou, inteligencí a udatností.