Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.2.9

Verš

śiṣyā ime bhagavataḥ paritaḥ paṭhanti
gāyanti sāma sarahasyam ajasram īśam
yuṣmac-chikhā-vilulitāḥ sumano ’bhivṛṣṭīḥ
sarve bhajanty ṛṣi-gaṇā iva veda-śākhāḥ

Synonyma

śiṣyāḥ — žáci, následovníci; ime — tito; bhagavataḥ — tvé ctihodnosti; paritaḥ — obklopující; paṭhanti — recitují; gāyanti — zpívají; sāmaSāma Veda; sa-rahasyam — společně s důvěrnou částí; ajasram — neustále; īśam — Pánovi; yuṣmat — tvůj; śikhā — z vlasů; vilulitāḥ — padající; sumanaḥ — květů; abhivṛṣṭīḥ — déšť; sarve — všichni; bhajanti — užívají si, uchylují se k; ṛṣi-gaṇāḥ — mudrci; iva — jako; veda-śākhāḥ — odvětví védské literatury.

Překlad

Když Mahārāja Āgnīdhra viděl čmeláky, kteří Pūrvacitti následovali, pravil: Můj milý pane, čmeláci kroužící kolem tvého těla jsou jako žáci kolem tvé ctihodnosti. Neustále recitují mantry ze Sāma Vedy a Upaniṣad, a tak se k tobě modlí. Užívají si deště květů, který padá z tvých vlasů, stejně jako se velcí mudrci uchylují k různým odvětvím védské literatury.