Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.9.56

Verš

prākārair gopurāgāraiḥ
śātakumbha-paricchadaiḥ
sarvato ’laṅkṛtaṁ śrīmad-
vimāna-śikhara-dyubhiḥ

Synonyma

prākāraiḥ — hradby; gopura — městské brány; āgāraiḥ — domy; śātakumbha — ze zlata; paricchadaiḥ — s uměleckou prací; sarvataḥ — na všech stranách; alaṅkṛtam — ozdobené; śrīmat — drahocenné, překrásné; vimāna — letadla; śikhara — kupole; dyubhiḥ — třpytily se.

Překlad

Paláce, brány a hradby hlavního města byly již samy o sobě velice krásné a při této příležitosti jejich krásu ještě zvyšovala zlatá výzdoba. Kupole paláců se nádherně třpytily, podobně jako věžičky na střechách krásných letadel, vznášejících se nad městem.

Význam

Śrīmad Vijayadhvaja Tīrtha v souvislosti se zmínkou o letadlech píše, že na oslavy přiletěli i polobozi z vyšších planetárních systémů, aby Dhruvovi Mahārājovi požehnali při jeho návratu do otcova královského města. Ukazuje se také, že všechny kupole městských paláců i věžičky na střechách letadel byly pozlacené a ve slunečním světle se nádherně třpytily. Zde vidíme zřetelný rozdíl mezi dobou Dhruvy Mahārāje a současností — zatímco v oněch dávných dobách byla letadla ze zlata, dnes se vyrábějí z obyčejného hliníku. To je jen náznak toho, v jakém bohatství se žilo za doby Dhruvy Mahārāje a jaká chudoba vládne dnes.