Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.29.38

Verš

so ’cirād eva rājarṣe
syād acyuta-kathāśrayaḥ
śṛṇvataḥ śraddadhānasya
nityadā syād adhīyataḥ

Synonyma

saḥ — ten; acirāt — velice brzy; eva — jistě; rāja-ṛṣe — ó nejlepší z králů; syāt — stane se; acyuta — o Nejvyšší Osobnosti Božství; kathā — vyprávění; āśrayaḥ — který závisí na; śṛṇvataḥ — toho, kdo naslouchá; śraddadhānasya — s důvěrou; nityadā — vždy; syāt — stane se; adhīyataḥ — rozvojem.

Překlad

Ó nejlepší z králů, ten, kdo neustále s důvěrou naslouchá vyprávění o slávě a činnostech Nejvyššího Pána a soustavně rozvíjí vědomí Kṛṣṇy, se velice brzy stane způsobilým vidět Nejvyšší Osobnost Božství tváří v tvář.

Význam

Neustále vykonávat transcendentální láskyplnou službu Vāsudevovi znamená neustále naslouchat o slávě Pána. Činnosti bhakti-yogy—śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ smaraṇaṁ pāda-sevanam / arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ sakhyam ātma-nivedanam — jsou jediným prostředkem, s jehož pomocí lze dosáhnout dokonalosti. Pouhým nasloucháním o slávě Pána živá bytost dosáhne transcendentálního postavení.