Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.29.12

Verš

āpaṇo vyavahāro ’tra
citram andho bahūdanam
pitṛhūr dakṣiṇaḥ karṇa
uttaro devahūḥ smṛtaḥ

Synonyma

āpaṇaḥ — jménem Āpaṇa; vyavahāraḥ — činnost jazyka; atra — zde; citram — všech druhů; andhaḥ — pokrmy; bahūdanam — jménem Bahūdana; pitṛ-hūḥ — jménem Pitṛhū; dakṣiṇaḥ — pravé; karṇaḥ — ucho; uttaraḥ — levé; deva-hūḥ — Devahū; smṛtaḥ — nazývá se.

Překlad

Město zvané Āpaṇa představuje činnost jazyka během řeči a Bahūdana je rozmanitost pokrmů. Pravé ucho se nazývá brána Pitṛhū a levé ucho brána Devahū.