Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.29.11

Verš

nalinī nālinī nāse
gandhaḥ saurabha ucyate
ghrāṇo ’vadhūto mukhyāsyaṁ
vipaṇo vāg rasavid rasaḥ

Synonyma

nalinī — jménem Nalinī; nālinī — jménem Nālinī; nāse — dvě nosní dírky; gandhaḥ — vůně; saurabhaḥ — Saurabha (vůně); ucyate — nazývá se; ghrāṇaḥ — čich; avadhūtaḥ — zvaný Avadhūta; mukhyā — zvaná Mukhyā (hlavní); āsyam — ústa; vipaṇaḥ — jménem Vipaṇa; vāk — řeč; rasa-vit — jménem Rasajña (odborník na ochutnávání); rasaḥ — chuť.

Překlad

Dvoje dveře zvané Nalinī a Nālinī představují dvě nosní dírky a město zvané Saurabha představuje vůni. Společník označený jako Avadhūta je čich. Dveře zvané Mukhyā jsou ústa, Vipaṇa je řeč a Rasajña je chuť.

Význam

Slovo avadhūta znamená “zcela svobodný”. Když někdo dosáhne stádia avadhūta, nepodléhá již žádným pravidlům a předpisům. Může si dělat, co chce. Toto stádium avadhūta odpovídá vzduchu, který nehledí na žádné překážky. V Bhagavad-gītě (6.34) je řečeno:

cañcalaṁ hi manaḥ kṛṣṇa
pramāthi balavad dṛḍham
tasyāhaṁ nigrahaṁ manye
vāyor iva suduṣkaram

“Mysl je neklidná, bouřlivá, vzpurná a velice silná, ó Kṛṣṇo. Zdá se mi, že zkrotit ji je těžší než ovládnout vítr.”

Stejně jako nelze ovládnout vzduch nebo vítr, tak i dvě nosní dírky, které se nacházejí na jednom místě, si volně užívají čichových vjemů. Ústa zase pomocí jazyka neustále vychutnávají různé druhy lahodných pokrmů.