Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.29.10

Verš

khadyotāvirmukhī cātra
netre ekatra nirmite
rūpaṁ vibhrājitaṁ tābhyāṁ
vicaṣṭe cakṣuṣeśvaraḥ

Synonyma

khadyotā — jménem Khadyotā; āvirmukhī — jménem Āvirmukhī; ca — také; atra — zde; netre — dvě oči; ekatra — na jednom místě; nirmite — stvořené; rūpam — podoba; vibhrājitam — jménem Vibhrājita (jasný); tābhyām — očima; vicaṣṭe — vnímá; cakṣuṣā — zrakem; īśvaraḥ — pán.

Překlad

Dvě brány zvané Khadyotā a Āvirmukhī, o kterých jsem mluvil, jsou dvě oči spočívající vedle sebe na jednom místě. Město zvané Vibhrājita je třeba chápat jako podobu. Oči tak neustále hledí na různé druhy podob.

Význam

Oči přitahuje to, co září, jako například světlo. Někdy vidíme, jak malý hmyz vlétne do ohně, přitahován jeho září. Stejně tak oči živé bytosti přitahují jasné a krásné podoby. Fascinují je stejně, jako oheň přitahuje hmyz.