Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.27.26

Verš

atho bhajasva māṁ bhadra
bhajantīṁ me dayāṁ kuru
etāvān pauruṣo dharmo
yad ārtān anukampate

Synonyma

atho — proto; bhajasva — přijmi; mām — mě; bhadra — ó urozený pane; bhajantīm — která chce sloužit; me — mně; dayām — milost; kuru — učiň; etāvān — takové opatření; pauruṣaḥ — pro každého čestného muže; dharmaḥ — náboženská zásada; yat — to; ārtān — k nešťastným; anukampate — je soucitný.

Překlad

Kālakanyā pokračovala: Ó urozený pane, přišla jsem za tebou, abych ti sloužila. Prosím, přijmi mě, a dej mi tak svou milost. Nejdůležitější povinností každého čestného muže je mít soucit s nešťastnými.

Význam

Yavana-rāja, král Yavanů, mohl také Kālakanyu, dceru Času, odmítnout, ale vzal její žádost v úvahu, jelikož to byl pokyn Nārady Muniho. Přijal proto Kālakanyu jiným způsobem. Pokyny Nārady Muniho neboli cestu oddané služby může přijmout kdokoliv ve třech světech, a nepochybně je mohl přijmout i král Yavanů. Pán Caitanya Osobně žádal každého, aby kázal učení bhakti-yogy po celém světě, v každém městě a vesnici, a kazatelé hnutí pro vědomí Kṛṣṇy mají přímou zkušenost, že i yavanové a mlecchové se začínají věnovat duchovnímu životu na základě postupu pāñcarātrika-vidhi Nārady Muniho. Když se bude lidstvo řídit učednickou posloupností, jak doporučil Caitanya Mahāprabhu, bude z toho mít prospěch celý svět.