Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.27.2

Verš

sa rājā mahiṣīṁ rājan
susnātāṁ rucirānanām
kṛta-svastyayanāṁ tṛptām
abhyanandad upāgatām

Synonyma

saḥ — on; rājā — král; mahiṣīm — královnu; rājan — ó králi; su-snātām — krásně vykoupanou; rucira-ānanām — přitažlivý obličej; kṛta-svasti-ayanām — s příznivými šaty a ozdobami; tṛptām — spokojenou; abhyanandat — uvítal; upāgatām — když přišla.

Překlad

Královna se vykoupala, oblékla si krásné, příznivé šaty a hezky se ozdobila. Poté, co se najedla a byla plně spokojena, vrátila se ke králi. Když král spatřil její nádherně ozdobenou přitažlivou tvář, uvítal ji s naprostou oddaností.

Význam

Ženy mají ve zvyku krásně se odívat pěknými šaty a zdobit se šperky. Někdy dokonce nosí květy ve vlasech. Strojí se zvláště navečer, protože tehdy přichází domů manžel po celodenní těžké práci. Povinností manželky je velice pěkně se obléci, aby svého muže, který se vrací domů, upoutala hezkými šaty a čistotou, a tak ho uspokojila. Manželka dává inspiraci ke všem dobrým rozhodnutím. Když muž vidí svoji ženu pěkně oblečenou, může jasně uvažovat o rodinných záležitostech. Kdyby si s rodinou musel dělat příliš mnoho starostí, nemohl by dobře plnit své rodinné povinnosti. Manželka má být proto zdrojem inspirace a udržovat manželovu inteligenci v dobrém stavu, aby mohli společně a bez potíží řešit všechny otázky rodinného života.