Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.24.65

Verš

sa eṣa lokān aticaṇḍa-vego
vikarṣasi tvaṁ khalu kāla-yānaḥ
bhūtāni bhūtair anumeya-tattvo
ghanāvalīr vāyur ivāviṣahyaḥ

Synonyma

saḥ — ten; eṣaḥ — toto; lokān — všechny planetární systémy; ati — velice; caṇḍa-vegaḥ — velká síla; vikarṣasi — ničí; tvam — Ty, Pane; khalu — ovšem; kāla-yānaḥ — časem; bhūtāni — všechny živé bytosti; bhūtaiḥ — jinými živými bytostmi; anumeya-tattvaḥ — o Absolutní Pravdě lze usuzovat; ghana-āvalīḥ — mraky; vāyuḥ — vítr; iva — jako; aviṣahyaḥ — nesnesitelný.

Překlad

Můj drahý Pane, Tvoji absolutní autoritu nelze přímo vnímat, ale z pohledu na svět je zřejmé, že vše je časem zničeno. Čas je velice silný a vše je zničeno něčím jiným — tak jako se zvířata navzájem požírají. Čas vše rozpráší tak, jako vítr rozhání mraky po nebi.

Význam

Zničení je řízeno přírodními zákony. Nic v tomto hmotném světě nemůže být trvalé, přestože se o to vědci, filozofové, dělníci a všichni ostatní snaží. Jeden pošetilý vědec nedávno prohlásil, že věda nakonec zajistí, aby život byl věčný. Jiní takzvaní vědci se zase pokoušejí vyrobit živé bytosti v laboratoři. Každý se tedy nějakým způsobem snaží popřít existenci Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, a odmítnout Jeho svrchovanou autoritu. Pán je ovšem tak mocný, že v podobě smrti zničí vše. Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (10.34): mṛtyuḥ sarva-haraś cāham — “Jsem všepohlcující smrt.” Pán přichází k ateistům jako smrt — bere jim vše, co v hmotném světě nahromadili. Hiraṇyakaśipu, otec Prahlāda, neustále popíral Pánovu existenci a kvůli synově neochvějné víře v Boha se snažil pětiletého Prahlāda zabít. Pán se však v pravý čas zjevil jako Nṛsiṁhadeva a zabil Hiraṇyakaśipua v Prahlādově přítomnosti. Śrīmad-Bhāgavatam (1.13.47) uvádí, že toto zabíjení je přirozené. Jīvo jīvasya jīvanam — “Jedno zvíře je potravou druhého.” Žábu sežere had, hada sežere promyka a ji sežere zase další zvíře. Tak podle svrchované vůle Pána probíhá ničení. I když Pánovu ruku přímo nevidíme, můžeme její přítomnost vnímat prostřednictvím Pánova ničení. Vidíme mraky roztrhané větrem, i když nemůžeme postřehnout, jak k tomu dochází, neboť vítr je neviditelný. Nejvyšší Osobnost Božství sice nevidíme přímo, ale vidíme, jak Pán řídí proces ničení. Ten nelítostně pokračuje pod Pánovou vládou, ale ateisté to nevidí.