Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.24.14

Verš

pitrādiṣṭāḥ prajā-sarge
tapase ’rṇavam āviśan
daśa-varṣa-sahasrāṇi
tapasārcaṁs tapas-patim

Synonyma

pitrā — otcem; ādiṣṭāḥ — když jim bylo nařízeno; prajā-sarge — co se týče plození dětí; tapase — aby se podrobili askezi; arṇavam — do oceánu; āviśan — vstoupili; daśa-varṣa — deset let; sahasrāṇi — tisíc takových; tapasā — svou askezí; ārcan — uctívali; tapaḥ — askeze; patim — pána.

Překlad

Když Pracetům jejich otec nařídil, aby se oženili a plodili děti, vstoupili všichni do oceánu a deset tisíc let se podrobovali askezi. Tímto způsobem uctívali vládce veškeré askeze, Nejvyšší Osobnost Božství.

Význam

Velcí mudrci a asketové někdy odcházejí do Himalájí, aby se v ústraní skryli před vřavou světa. Zde se však ukazuje, že všichni Pracetové, synové Prācīnabarhiho, kteří chtěli podstoupit askezi na odloučeném místě, vstoupili do hlubin oceánu. Jelikož tam setrvali deset tisíc let, je zřejmé, že k tomu došlo v Satya-yuze, kdy se lidé dožívali sta tisíce let. Rovněž je významné, že svou askezí uctívali vládce askeze, Śrī Kṛṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství. Chce-li někdo podstupovat askezi, aby dosáhl nejvyššího cíle, musí získat přízeň Nejvyšší Osobnosti Božství. Pokud ji získal, rozumí se, že již veškerou askezi s úspěchem dokončil. Na druhou stranu bez dosažení dokonalosti — oddané služby — nemá jakákoliv askeze ve skutečnosti žádný význam, neboť nikdo nemůže jejím vykonáváním získat ty nejvyšší výsledky bez účasti Nejvyššího Pána. Jak je řečeno v Bhagavad-gītě (5.29), Pán Śrī Kṛṣṇa je vládcem veškeré askeze a všech obětí. Bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ sarva-loka-maheśvaram. Vytoužený výsledek askeze lze tedy získat od Pána Kṛṣṇy.

aho bata śva-paco 'to garīyān
yaj-jihvāgre vartate nāma tubhyam
tepus tapas te juhuvuḥ sasnur āryā
brahmānūcur nāma gṛṇanti ye te

I oddaný, který se narodil v rodině caṇḍālů — což je nejnižší možný původ v lidské společnosti — je slavný, jestliže zpívá svatá jména Pána, neboť tímto zpíváním jasně dokazuje, že již ve svém minulém životě podstoupil všechny druhy askeze. Kdo zpívá mahā-mantru (Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare), dosahuje milostí Pána Caitanyi nejvyšší úrovně dokonalosti, jíž dříve dosahovali lidé, kteří vstupovali do oceánu a podrobovali se askezi trvající deset tisíc let. Pokud nyní, v Kali-yuze, někdo nevyužije zpívání mantry Hare Kṛṣṇa, které se nabízí pokleslým lidským bytostem tohoto věku jako velká výhoda, je zřejmé, že je naprosto zmatený iluzorní energií Pána.