Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.24.13

Verš

prācīnabarhiṣaḥ putrāḥ
śatadrutyāṁ daśābhavan
tulya-nāma-vratāḥ sarve
dharma-snātāḥ pracetasaḥ

Synonyma

prācīnabarhiṣaḥ — krále Prācīnabarhiho; putrāḥ — synové; śatadrutyām — v lůně Śatadruti; daśa — deset; abhavan — projevilo se; tulya — stejně; nāma — jméno; vratāḥ — slib; sarve — všichni; dharma — náboženství; snātāḥ — zcela pohrouženi do; pracetasaḥ — všichni byli označováni jako Pracetové.

Překlad

Král Prācīnabarhi zplodil v lůně Śatadruti deset synů. Všichni měli stejně blízko k náboženství a nazývali se Pracetové.

Význam

Slovo dharma-snātāḥ je významné, neboť všech deset synů bylo pohrouženo do náboženských činností. Navíc měli všechny dobré vlastnosti. Za dokonalého je pokládán ten, kdo je dokonale zbožný, dokonale plní své sliby spojené s oddanou službou, má dokonalé poznání, dokonale se chová a podobně. Všichni Pracetové byli na stejné úrovni dokonalosti.