Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.19.5

Verš

siddhā vidyādharā daityā
dānavā guhyakādayaḥ
sunanda-nanda-pramukhāḥ
pārṣada-pravarā hareḥ

Synonyma

siddhāḥ — obyvatelé Siddhaloky; vidyādharāḥ — obyvatelé Vidyādhara-loky; daityāḥ — démonští potomci Diti; dānavāḥ — asurové; guhyaka-ādayaḥ — Yakṣové a další; sunanda-nanda-pramukhāḥ — v čele se Sunandou a Nandou, hlavními společníky Pána Viṣṇua z Vaikuṇṭhy; pārṣada — společníci; pravarāḥ — nejuctivější; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

Pána doprovázeli také obyvatelé Siddhaloky a Vidyādhara-loky, všichni potomci Diti, démoni a Yakṣové. Byli s Ním i Jeho hlavní společníci v čele se Sunandou a Nandou.