Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.13.18

Verš

sunīthāṅgasya yā patnī
suṣuve venam ulbaṇam
yad-dauḥśīlyāt sa rājarṣir
nirviṇṇo niragāt purāt

Synonyma

sunīthā — Sunīthā; aṅgasya — Aṅgy; — ta, která; patnī — manželka; suṣuve — porodila; venam — Venu; ulbaṇam — nečestného; yat — jehož; dauḥśīlyāt — kvůli špatnému charakteru; saḥ — on; rāja-ṛṣiḥ — svatý král Aṅga; nirviṇṇaḥ — rozčarovaný; niragāt — odešel; purāt — z domova.

Překlad

Manželka Aṅgy, Sunīthā, porodila nečestného syna jménem Vena. Svatý král Aṅga, rozčarovaný Venovým špatným charakterem, opustil svůj domov a království a odešel do lesa.