Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.1.53

Verš

yayor janmany ado viśvam
abhyanandat sunirvṛtam
manāṁsi kakubho vātāḥ
praseduḥ sarito ’drayaḥ

Synonyma

yayoḥ — oba (Nara a Nārāyaṇa); janmani — při jejich zjevení; adaḥ — to; viśvam — vesmír; abhyanandat — rozveselil se; su-nirvṛtam — plná radosti; manāṁsi — mysl každého; kakubhaḥ — směry; vātāḥ — vzduch; praseduḥ — byl příjemný; saritaḥ — řeky; adrayaḥ — hory.

Překlad

Při zjevení Nara-Nārāyaṇa se celý svět radoval. Mysl každého naplnil mír a ve vzduchu, v řekách i na horách zavládla příjemná atmosféra.