Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.1.36

Verš

pulastyo ’janayat patnyām
agastyaṁ ca havirbhuvi
so ’nya-janmani dahrāgnir
viśravāś ca mahā-tapāḥ

Synonyma

pulastyaḥ — mudrc Pulastya; ajanayat — zplodil; patnyām — se svou manželkou; agastyam — velkého mudrce Agastyu; ca — také; havirbhuvi — s Havirbhū; saḥ — on (Agastya); anya-janmani — v dalším životě; dahra-agniḥ — trávicí oheň; viśravāḥ — Viśravā; ca — a; mahā-tapāḥ — velice mocný díky askezi.

Překlad

Pulastya zplodil se svou manželkou Havirbhū jednoho syna jménem Agastya, jenž se v příštím životě stal Dahrāgnim. Pulastya měl ještě jednoho syna — světce Viśravu, který byl velice mocný.