Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.31.34

Verš

teṣv aśānteṣu mūḍheṣu
khaṇḍitātmasv asādhuṣu
saṅgaṁ na kuryāc chocyeṣu
yoṣit-krīḍā-mṛgeṣu ca

Synonyma

teṣu — s těmito; aśānteṣu — neslušnými; mūḍheṣu — hlupáky; khaṇḍita-ātmasu — kteří nevědí, co je seberealizace; asādhuṣu — zkaženými; saṅgam — společnost; na — ne; kuryāt — má vyhledávat; śocyeṣu — ubohými; yoṣit — žen; krīḍā-mṛgeṣu — tančícími psy; ca — a.

Překlad

Člověk se nemá stýkat s neslušným hlupákem, který nemá žádné poznání o seberealizaci a není ničím víc než tančícím psem v rukách ženy.

Význam

Omezení styků s takovými hlupáky platí zvláště pro ty, kdo usilují o rozvoj vědomí Kṛṣṇy. K rozvoji vědomí Kṛṣṇy patří rozvoj vlastností, jako je pravdomluvnost, čistota, milostivost, vážnost, inteligence co se týče duchovního poznání, jednoduchost, hmotné bohatství, sláva, schopnost odpouštět a ovládání mysli a smyslů. S pokrokem ve vědomí Kṛṣṇy se mají všechny tyto vlastnosti projevit, ale ten, kdo se sdružuje se śūdrou — hlupákem, který je jako tančící pes v rukách ženy — nemůže udělat žádný pokrok. Pán Caitanya radil, že ten, kdo se věnuje vědomí Kṛṣṇy a chce překonat hmotnou nevědomost, se nesmí stýkat se ženami a s lidmi, kteří vyhledávají hmotný požitek. Pro člověka, který chce rozvíjet vědomí Kṛṣṇy, taková společnost představuje větší nebezpečí než sebevražda.