Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.31.24

Verš

patito bhuvy asṛṅ-miśraḥ
viṣṭhā-bhūr iva ceṣṭate
rorūyati gate jñāne
viparītāṁ gatiṁ gataḥ

Synonyma

patitaḥ — spadlé; bhuvi — na zem; asṛk — krví; miśraḥ — potřísněné; viṣṭhā-bhūḥ — červ; iva — jako; ceṣṭate — pohybuje svými údy; rorūyati — hlasitě pláče; gate — ztracená; jñāne — jeho moudrost; viparītām — opačný; gatim — stav; gataḥ — dostane se do.

Překlad

Dítě spadne na zem, potřísněné výkaly a krví, a pohybuje se jako červ, který se narodil ve výkalech. Ztrácí své vyšší poznání a pod vlivem māyi pláče.