Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.30.19

Verš

yama-dūtau tadā prāptau
bhīmau sarabhasekṣaṇau
sa dṛṣṭvā trasta-hṛdayaḥ
śakṛn-mūtraṁ vimuñcati

Synonyma

yama-dūtau — dva Yamarājovi poslové; tadā — tehdy; prāptau — kteří přišli; bhīmau — hrozní; sa-rabhasa — plné hněvu; īkṣaṇau — jejich oči; saḥ — on; dṛṣṭvā — když vidí; trasta — vyděšené; hṛdayaḥ — jeho srdce; śakṛt — výkaly; mūtram — moč; vimuñcati — vypouští.

Překlad

V okamžiku smrti vidí, jak k němu s očima plnýma hněvu přicházejí poslové pána smrti, a velkým strachem se pokálí a pomočí.

Význam

Živá bytost se po opuštění současného těla může převtělovat dvojím způsobem — buď půjde k vládci hříšných činností známému jako Yamarāja, nebo se může dostat na vyšší planety až po Vaikuṇṭhu. Zde Pán Kapila popisuje, jak s lidmi, kteří se věnovali smyslovému požitku spojenému s udržováním rodiny, zacházejí poslové Yamarāje, Yamadūtové. Yamadūtové přebírají v okamžiku smrti péči o ty, kdo vydatně uspokojovali své smysly. Ujímají se umírajícího člověka a odvádějí ho na planetu, kde sídlí Yamarāja. Tamní podmínky popisují následující verše.