Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.29.40

Verš

yad-bhayād vāti vāto ’yaṁ
sūryas tapati yad-bhayāt
yad-bhayād varṣate devo
bha-gaṇo bhāti yad-bhayāt

Synonyma

yat — z Něhož (Nejvyšší Osobnosti Božství); bhayāt — ze strachu; vāti — vane; vātaḥ — vítr; ayam — tento; sūryaḥ — slunce; tapati — svítí; yat — z Něhož; bhayāt — ze strachu; yat — z Něhož; bhayāt — ze strachu; varṣate — sesílá deště; devaḥ — bůh deště; bha-gaṇaḥ — mnoho nebeských těles; bhāti — svítí; yat — z Něhož; bhayāt — ze strachu.

Překlad

Ze strachu z Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, vane vítr, ze strachu z Něho svítí slunce, ze strachu z Něho padá déšť a ze strachu z Něho září mnoho nebeských těles.

Význam

Pán říká v Bhagavad-gītě: mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate—“Příroda jedná pod Mým dohledem.” Hloupí lidé si myslí, že příroda jedná automaticky, ale védská literatura tuto ateistickou filozofii nepodporuje. Příroda jedná pod dohledem Nejvyšší Osobnosti Božství. To je potvrzeno v Bhagavad-gītě a také zde čteme, že na pokyn Pána svítí slunce a mraky sesílají déšť. Vše, co se v přírodě děje, probíhá pod dohledem Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇua.