Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.27.27

Verš

yadaivam adhyātma-rataḥ
kālena bahu-janmanā
sarvatra jāta-vairāgya
ābrahma-bhuvanān muniḥ

Synonyma

yadā — když; evam — takto; adhyātma-rataḥ — usiluje o seberealizaci; kālena — po mnoho let; bahu-janmanā — po mnoho zrození; sarvatra — všude; jāta-vairāgyaḥ — zrodí se odpoutanost; ā-brahma-bhuvanāt — až po Brahmaloku; muniḥ — mudrc.

Překlad

Když se oddaný tímto způsobem po mnoho a mnoho let a životů věnuje oddané službě a snaze o seberealizaci, zcela ztratí zájem užívat si na kterékoliv hmotné planetě, až po nejvyšší planetu zvanou Brahmaloka, a plně rozvine své vědomí.

Význam

Každý, kdo vykonává oddanou službu Nejvyšší Osobnosti Božství, je oddaný, ale je rozdíl mezi čistými oddanými a smíšenými oddanými. Smíšený oddaný se věnuje oddané službě pro duchovní prospěch a chce být věčně zaměstnán v transcendentálním sídle Pána v plné blaženosti a s plným poznáním. Není-li oddaný zcela očištěný, pak v hmotném světě očekává od Pána hmotný prospěch v podobě úlevy od hmotného utrpení, nebo chce získat hmotné bohatství, prohloubit poznání o vztahu mezi Nejvyšší Osobností Božství a živou bytostí nebo poznání skutečné povahy Nejvyššího Pána. Čistý oddaný je těmto věcem transcendentální. Neslouží Pánu pro žádný hmotný prospěch ani proto, aby Ho pochopil. Jeho jediný zájem představuje láska k Nejvyšší Osobnosti Božství, a proto se spontánně snaží Pána uspokojit.

Nejvyšší příklad čisté oddané služby dávají gopī ve Vṛndāvanu. Nechtějí Kṛṣṇu pochopit, ale pouze milovat. Tato úroveň lásky je čistou podobou oddané služby. Dokud oddaný nepokročí na tuto čistou úroveň oddané služby, má sklony zlepšovat své hmotné postavení. Smíšený oddaný si může chtít užívat pohodlného života na jiné planetě, kde je možné žít velice dlouho, jako například na Brahmaloce. To jsou hmotné touhy, ale smíšený oddaný slouží Pánu, a proto nakonec po mnoha a mnoha životech plných hmotného požitku nepochybně vyvine vědomí Kṛṣṇy. Příznakem toho je, že již nemá zájem o život na vysoké hmotné úrovni. Nechce se stát ani osobností, jako je Pán Brahmā.