Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.26.4

Verš

sa eṣa prakṛtiṁ sūkṣmāṁ
daivīṁ guṇa-mayīṁ vibhuḥ
yadṛcchayaivopagatām
abhyapadyata līlayā

Synonyma

saḥ eṣaḥ — tatáž Nejvyšší Osobnost Božství; prakṛtim — hmotná energie; sūkṣmām — jemná; daivīm — spojená s Viṣṇuem; guṇamayīm — vybavená třemi kvalitami hmotné přírody; vibhuḥ — největší z velkých; yadṛcchayā — ze Své vůle; iva — celkem; upagatām — získaná; abhyapadyata — přijal; līlayā — jako Svoji zábavu.

Překlad

Tento Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, největší z velkých, přijal v rámci Své zábavy jemnou hmotnou energii, která je vybavená třemi hmotnými kvalitami přírody a je spojená s Viṣṇuem.

Význam

V tomto verši je velice významné slovo guṇamayīm. Daivīm znamená “energie Nejvyšší Osobnosti Božství” a guṇamayīm znamená “vybavená třemi kvalitami hmotné přírody”. Když se objevuje hmotná energie Nejvyšší Osobnosti Božství, tato energie guṇamayīm jedná jako projev tří kvalit a má zahalující účinek. Energie emanující z Nejvyšší Osobnosti Božství se projevuje dvěma způsoby — jako emanace z Nejvyššího Pána a jako pokryv Jeho obličeje. V Bhagavad-gītě je řečeno, že jelikož je celý svět oklamán třemi kvalitami hmotné přírody, obyčejná podmíněná duše, která je zakrytá touto energií, nemůže vidět Nejvyšší Osobnost Božství. Je dán pěkný příklad mraku. Na nebi se může znenadání objevit veliký mrak a existují na něj dva různé pohledy. Pro slunce je výtvorem jeho energie, ale pro obyčejného člověka v podmíněném stavu je tím, co mu zakrývá oči — kvůli mraku nevidí slunce. Mrak ve skutečnosti slunce nezakrývá — zakrytý je pouze pohled obyčejné bytosti. Ačkoliv māyā, hmotná energie, nemůže zakrýt Nejvyššího Pána, který je nad ní, pokrývá obyčejné živé bytosti. Tyto pokryté podmíněné duše jsou individuální živé bytosti a ten, z Něhož je māyā stvořena, je Nejvyšší Osobnost Božství.

Na jiném místě ve Śrīmad-Bhāgavatamu, v sedmé kapitole prvního zpěvu, je řečeno, že Vyāsadeva svým duchovním zrakem viděl Nejvyššího Pána a hmotnou energii stojící za Ním. To naznačuje, že hmotná energie nemůže zakrýt Pána, stejně jako temnota nemůže zakrýt slunce. Temnota může pokrýt území, jehož rozloha je zanedbatelná proti území ovlivněnému sluncem. Temnota může zakrýt malou jeskyni, ale nikoliv širé nebe. Podobně omezená je i krycí schopnost hmotné energie — nemůže působit na Nejvyššího Pána, který se proto nazývá vibhu. Stejně jako slunce umožňuje výskyt mraku, Pán v určitých intervalech umožňuje výskyt hmotné energie. I když je z Jeho energie stvořen hmotný svět, neznamená to, že On je touto energií zakrytý. Bytosti pokryté hmotnou energií se nazývají podmíněné duše. Pán přijímá hmotnou energii pro Své hmotné zábavy při tvoření, udržování a ničení. Podmíněná duše je však pokrytá a nechápe, že nad touto hmotnou energií je Nejvyšší Pán, který je příčinou všech příčin, stejně jako méně inteligentní člověk nechápe, že nad mraky svítí jasné sluneční světlo.