Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.23.50

Verš

likhanty adho-mukhī bhūmiṁ
padā nakha-maṇi-śriyā
uvāca lalitāṁ vācaṁ
nirudhyāśru-kalāṁ śanaiḥ

Synonyma

likhantī — rýpající; adhaḥ-mukhī — se skloněnou hlavou; bhūmim — do země; padā — nohou; nakha — nehty; maṇi — podobné perlám; śriyā — zářícími; uvāca — promluvila; lalitām — okouzlující; vācam — způsob řeči; nirudhya — potlačující; aśru-kalām — slzy; śanaiḥ — pomalu.

Překlad

Stála a rýpala do země nohou zářící leskem jejích nehtů, které se podobaly perlám. Se skloněnou hlavou potlačovala slzy a okouzlujícím hlasem pomalu promluvila.

Význam

Devahūti byla tak krásná, že její nehty na nohách vypadaly jako perly, a když jimi rýpala do země, bylo to, jako kdyby se perly rozkutálely po zemi. Když žena rýpe nohou do země, je to známkou velice zneklidněné mysli. Tyto známky občas projevovaly gopī před Kṛṣṇou. Když za Ním přišly uprostřed noci a Kṛṣṇa jim řekl, aby se vrátily domů, gopī také takto rýpaly do země, protože jejich mysli byly velice zneklidněné.