Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.21.55

Verš

adharmaś ca samedheta
lolupair vyaṅkuśair nṛbhiḥ
śayāne tvayi loko ’yaṁ
dasyu-grasto vinaṅkṣyati

Synonyma

adharmaḥ — nespravedlnost; ca — a; samedheta — by vzkvétala; lolupaiḥ — kteří se zajímají jen o peníze; vyaṅkuśaiḥ — neovládanými; nṛbhiḥ — lidmi; śayāne tvayi — kdybys ulehl k odpočinku; lokaḥ — svět; ayam — tento; dasyu — darebáky; grastaḥ — napaden; vinaṅkṣyati — zanikne.

Překlad

Kdybys přestal myslet na světovou situaci, vzkvétala by nespravedlnost, protože lidem, kteří se zajímají jen o peníze, by nic nestálo v cestě. Tito darebáci by přešli do útoku a svět by byl ztracen.

Význam

Poněvadž nyní neexistuje vědecké rozdělení na čtyři varṇy a āśramy, celému světu vládnou nežádoucí lidé, kteří neprošli žádnou přípravou v otázkách náboženství, politiky a společenského řádu, a to je velice žalostná situace. Ve zřízení čtyř vareṇ a čtyř āśramů jsou stanovené zásady pro výchovu lidí v každé jednotlivé třídě. Stejně jako jsou v moderní době zapotřebí inženýři, lékaři a elektroinženýři a všichni procházejí nezbytnou přípravou v různých vědeckých ústavech, tak i v dřívějších dobách členové vyšších společenských tříd — inteligence (brāhmaṇové), vládci (kṣatriyové) a obchodníci (vaiśyové) — dostávali náležitou přípravu. Bhagavad-gītā popisuje povinnosti brāhmaṇů, kṣatriyů, vaiśyů a śūdrů. Bez této přípravy dochází k tomu, že člověk se prohlašuje za brāhmaṇu či kṣatriyu pouze proto, že se narodil v rodině brāhmaṇů či kṣatriyů, přestože sám vykonává povinnosti śūdry. Tyto neoprávněné nároky na příslušnost k vyšší třídě mění systém vědeckého rozdělení společnosti na kastovní systém, který je naprosto zvrácenou podobou původního řádu. Společnost se kvůli tomu nyní nachází v chaotické situaci a není v ní ani mír, ani blahobyt. Jasně je zde řečeno, že bez dohledu silného krále si bezbožní a nekvalifikovaní lidé budou klást nároky na určité postavení ve společnosti, a tak zanikne celý společenský řád.