Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.20.5

Verš

tayoḥ saṁvadatoḥ sūta
pravṛttā hy amalāḥ kathāḥ
āpo gāṅgā ivāgha-ghnīr
hareḥ pādāmbujāśrayāḥ

Synonyma

tayoḥ — když ti dva (Maitreya a Vidura); saṁvadatoḥ — rozmlouvali; sūta — ó Sūto; pravṛttāḥ — vzešla; hi — jistě; amalāḥ — neposkvrněná; kathāḥ — vyprávění; āpaḥ — voda; gāṅgāḥ — řeky Gangy; iva — jako; agha-ghnīḥ — odstraňující všechny hříchy; hareḥ — Pána; pāda-ambuja — lotosové nohy; āśrayāḥ — přijímající útočiště.

Překlad

Śaunaka se ptal na rozhovor mezi Vidurou a Maitreyou: Jistě zazněla mnohá vyprávění o neposkvrněných zábavách Pána. Naslouchat takovým vyprávěním je stejně dobré jako se koupat ve vodách Gangy, protože toto naslouchání může člověka zbavit všech hříšných reakcí.

Význam

Voda Gangy je očišťující, protože pramení z lotosových nohou Pána. Bhagavad-gītā má stejné účinky jako voda Gangy, protože byla vyslovena ústy Nejvyššího Pána. Stejně působí každé vyprávění o zábavách Pána nebo o charakteru Jeho transcendentálních činností. Pán je absolutní a není žádný rozdíl mezi Jeho slovy, Jeho potem či Jeho zábavami. Jak voda Gangy, tak vyprávění o Jeho zábavách a slova, která vyslovil, jsou na absolutní úrovni a přinášejí stejný prospěch. Śrīla Rūpa Gosvāmī prohlásil, že vše, co má vztah s Kṛṣṇou, je na transcendentální úrovni. Dokážeme-li zapojit všechny své činnosti do vztahu s Kṛṣṇou, pak nebudeme žít na hmotné úrovni, ale neustále na úrovni duchovní.