Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.18.21

Verš

āsanna-śauṇḍīram apeta-sādhvasaṁ
kṛta-pratīkāram ahārya-vikramam
vilakṣya daityaṁ bhagavān sahasra-ṇīr
jagāda nārāyaṇam ādi-sūkaram

Synonyma

āsanna — získal; śauṇḍīram — moc; apeta — zbaven; sādhvasam — strachu; kṛta — kladl; pratīkāram — odpor; ahārya — ten, komu není možné čelit; vikramam — mocný; vilakṣya — když viděl; daityam — démona; bhagavān — vznešený Brahmā; sahasra-nīḥ — vůdce tisíců mudrců; jagāda — oslovil; nārāyaṇam — Pána Nārāyaṇa; ādi — původní; sūkaram — v podobě kance.

Překlad

Když Brahmā jako vůdce tisíců mudrců a transcendentalistů dospěl na místo souboje, uviděl démona, který získal tak nebývalou moc, že s ním nemohl nikdo bojovat. Brahmā tehdy oslovil Nārāyaṇa, který poprvé přijal podobu kance.