Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.17.2

Verš

ditis tu bhartur ādeśād
apatya-pariśaṅkinī
pūrṇe varṣa-śate sādhvī
putrau prasuṣuve yamau

Synonyma

ditiḥ — Diti; tu — ale; bhartuḥ — jejího manžela; ādeśāt — podle pokynu; apatya — od jejích dětí; pariśaṅkinī — vědoma si potíží; pūrṇe — plných; varṣa-śate — po sto letech; sādhvī — počestná žena; putrau — dva syny; prasuṣuve — zplodila; yamau — dvojčata.

Překlad

Počestná Diti si byla dobře vědoma potíží, které budou děti v jejím lůně způsobovat polobohům, a její manžel předpovídal totéž. Porodila své dva syny-dvojčata po plných sto letech těhotenství.