Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.16.18

Verš

tvattaḥ sanātano dharmo
rakṣyate tanubhis tava
dharmasya paramo guhyo
nirvikāro bhavān mataḥ

Synonyma

tvattaḥ — z Tebe; sanātanaḥ — věčné; dharmaḥ — zaměstnání; rakṣyate — je chráněné; tanubhiḥ — mnoha různými projevy; tava — Tvoje; dharmasya — náboženských zásad; paramaḥ — nejvyšší; guhyaḥ — cíl; nirvikāraḥ — neměnný; bhavān — Ty; mataḥ — podle našeho mínění.

Překlad

Jsi zdrojem věčného zaměstnání všech živých bytostí a ve Svých mnoha různých projevech Osobností Božství vždy chráníš náboženství. Jsi nejvyšším cílem náboženských zásad a podle našeho mínění jsi nevyčerpatelný a věčně neměnný.

Význam

Výraz dharmasya paramo guhyaḥ v tomto verši se vztahuje na nejdůvěrnější část všech náboženských zásad. Je to potvrzeno v Bhagavad-gītě. Závěrečná rada Pána Kṛṣṇy Arjunovi zní: “Zanech všech ostatních náboženských činností a jen se Mi odevzdej.” To je nejdůvěrnější poznání pro naplňování náboženských zásad. V Bhāgavatamu je také řečeno, že pokud člověk velice přísně dodržuje své předepsané náboženské povinnosti, ale nevyvine přitom vědomí Kṛṣṇy, všechna jeho námaha při naplňování takzvaných náboženských zásad je pouhou ztrátou času. Mudrci zde dále potvrzují, že nikoliv polobozi, ale Nejvyšší Pán je konečným cílem všech náboženských zásad. Na veřejnosti vystupuje mnoho hlupáků, kteří tvrdí, že uctívání polobohů je také cestou k dosažení nejvyššího cíle, ale autorizované výroky Śrīmad-Bhāgavatamu a Bhagavad-gīty to neuznávají. Bhagavad-gītā říká, že ten, kdo uctívá určitého poloboha, může dosáhnout jeho planety, ale ten, kdo uctívá Nejvyšší Osobnost Božství, může vstoupit na Vaikuṇṭhu. Někteří lidé rozhlašují, že člověk nakonec dosáhne nejvyššího sídla Osobnosti Božství bez ohledu na to, co dělá, ale to není pravda. Pán je věčný, Pánův služebník je věčný a Pánovo sídlo je také věčné. To vše je zde označeno slovem sanātana, “věčný”. Výsledek oddané služby tedy není dočasný, na rozdíl od dosažení nebeských planet, které je výsledkem uctívání polobohů. Mudrci chtěli jasně zdůraznit, že ačkoliv Pán ze Své bezpříčinné milosti říká, že uctívá brāhmaṇy a vaiṣṇavy, ve skutečnosti Jeho uctívají nejen brāhmaṇové a vaiṣṇavové, ale i polobozi.