Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.14.48

Verš

sa vai mahā-bhāgavato mahātmā
mahānubhāvo mahatāṁ mahiṣṭhaḥ
pravṛddha-bhaktyā hy anubhāvitāśaye
niveśya vaikuṇṭham imaṁ vihāsyati

Synonyma

saḥ — on; vai — jistě; mahā-bhāgavataḥ — prvotřídní oddaný; mahā-ātmā — velká inteligence; mahā-anubhāvaḥ — velký vliv; mahatām — z velkých duší; mahiṣṭhaḥ — největší; pravṛddha — pokročilý; bhaktyā — v oddané službě; hi — jistě; anubhāvita — setrvávající v extázi na úrovni anubhāvy; āśaye — v mysli; niveśya — vstoupí; vaikuṇṭham — do duchovního nebe; imam — tento (hmotný svět); vihāsyati — opustí.

Překlad

Tento prvotřídní oddaný Pána bude mít velkou inteligenci a velký vliv a bude největší z velkých duší. Díky své pokročilé oddané službě bude setrvávat v transcendentální extázi a po opuštění tohoto hmotného světa vstoupí do duchovního nebe.

Význam

Existují tři stupně transcendentálního rozvoje oddané služby, které se odborně nazývají sthāyi-bhāva, anubhāva a mahābhāva. Trvalá dokonalá láska k Bohu se nazývá sthāyi-bhāva, a spadá-li do určitého transcendentálního vztahu, nazývá se anubhāva. Stupeň mahābhāvy můžeme vidět pouze v Pánově společnosti Jeho osobních energií blaženosti. Je zřejmé, že Ditin vnuk Prahlāda Mahārāja bude neustále meditovat o Pánu a bude si znovu a znovu vybavovat Jeho činnosti. Jelikož bude neustále setrvávat v meditaci, snadno se po opuštění hmotného těla přemístí do duchovního světa. Ještě snadnější způsob, jak vykonávat tuto meditaci, je zpívat a poslouchat svaté jméno Pána. To se zvláště doporučuje v současném věku Kali.