Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.14.13

Verš

purā pitā no bhagavān
dakṣo duhitṛ-vatsalaḥ
kaṁ vṛṇīta varaṁ vatsā
ity apṛcchata naḥ pṛthak

Synonyma

purā — v dávných dnech; pitā — otec; naḥ — náš; bhagavān — nejvznešenější; dakṣaḥ — Dakṣa; duhitṛ-vatsalaḥ — milující své dcery; kam — koho; vṛṇīta — chcete přijmout; varam — svého manžela; vatsāḥ — ó mé děti; iti — takto; apṛcchata — se ptal; naḥ — nás; pṛthak — každé zvlášť.

Překlad

Náš otec, nejvznešenější Dakṣa, který miloval své dcery, se v dávných dnech každé z nás ptal, koho bychom chtěly za manžela.

Význam

Z tohoto verše vyplývá, že svobodný výběr manžela dovoloval otec, ale nebylo to na základě svobodných styků. Dcery si měly jedna po druhé volit manžela, který byl slavný svými činy a svou osobností. Konečná volba pak závisela na otci.