Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.12.53

Verš

tābhyāṁ rūpa-vibhāgābhyāṁ
mithunaṁ samapadyata

Synonyma

tābhyām — jejich; rūpa — podoba; vibhāgābhyām — takto rozdělená; mithunam — pohlavní styk; samapadyata — dokonale uskutečněný.

Překlad

Dvě nově oddělená těla se spojila v pohlavním aktu.