Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.12.46

Verš

majjāyāḥ paṅktir utpannā
bṛhatī prāṇato ’bhavat

Synonyma

majjāyāḥ — z morku kostí; paṅktiḥ — určitý druh verše; utpannā — projevil se; bṛhatī — jiný druh verše; prāṇataḥ — z životního dechu; abhavat — vytvořený.

Překlad

Umění psát verše typu paṅkti se projevilo z morku kostí a umění psát verše typu bṛhatī vzniklo z životního dechu pána živých bytostí.