Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.12.45

Verš

tasyoṣṇig āsīl lomabhyo
gāyatrī ca tvaco vibhoḥ
triṣṭum māṁsāt snuto ’nuṣṭub
jagaty asthnaḥ prajāpateḥ

Synonyma

tasya — jeho; uṣṇik — jeden z védských rytmů; āsīt — vytvořený; lomabhyaḥ — z chlupů na těle; gāyatrī — základní védský hymnus; ca — také; tvacaḥ — z kůže; vibhoḥ — pána; triṣṭup — určitá míra verše; māṁsāt — z masa; snutaḥ — ze šlach; anuṣṭup — další míra verše; jagatī — jiná míra verše; asthnaḥ — z kostí; prajāpateḥ — otce živých bytostí.

Překlad

Poté z chlupů na těle všemocného Prajāpatiho vzniklo umění literárního vyjadřování, uṣṇik. Základní védský hymnus gāyatrī vznikl z kůže, triṣṭup z masa, anuṣṭup z žil a jagatī z kostí pána živých bytostí.