Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.12.39

Verš

itihāsa-purāṇāni
pañcamaṁ vedam īśvaraḥ
sarvebhya eva vaktrebhyaḥ
sasṛje sarva-darśanaḥ

Synonyma

itihāsa — historické příběhy; purāṇāniPurāṇy (dodatky Ved); pañcamam — pátá; vedam — védská literatura; īśvaraḥ — Pán; sarvebhyaḥ — všechny společně; eva — jistě; vaktrebhyaḥ — ze svých úst; sasṛje — stvořil; sarva — vše; darśanaḥ — ten, který vidí všechen čas.

Překlad

Pak ze všech svých úst společně stvořil pátou Vedu — Purāṇy a historické příběhy — neboť byl schopen vidět všechnu minulost, přítomnost i budoucnost.

Význam

Existují dějiny různých zemí, národů a celého světa, ale Purāṇy jsou dějinami celého vesmíru, a to nejen v jednom věku, ale v mnoha kalpách. Brahmā tyto historické skutečnosti zná, a všechny Purāṇy jsou tedy historickými příběhy. Jelikož je původně sestavil Brahmā, tvoří část Ved a nazývají se pátá Veda.