Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.8.5

Verš

praviṣṭaḥ karṇa-randhreṇa
svānāṁ bhāva-saroruham
dhunoti śamalaṁ kṛṣṇaḥ
salilasya yathā śarat

Synonyma

praviṣṭaḥ — takto prostoupen; karṇa-randhreṇa — ušními dírkami; svānām — úměrně jeho osvobozenému postavení; bhāva — původní, věčný vztah; saraḥ-ruham — lotosový květ; dhunoti — očišťuje; śamalam — hmotné vlastnosti jako je chtíč, hněv, lakomství a chamtivost; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství; salilasya — vodních nádrží; yathā — jako; śarat — podzimní období.

Překlad

Zvuková inkarnace Pána Kṛṣṇy, Nejvyšší Duše (Śrīmad-Bhāgavatam), vstoupí do srdce seberealizovaného oddaného, posadí se na lotosový květ jeho láskyplného vztahu a tak ho očistí od nánosu prachu, vytvořeného ve styku s hmotou, v podobě chtíče, hněvu a hmotných přání. Působí stejně jako podzimní deště na tůně zkalené vody.

Význam

Jediný čistý oddaný Pána dokáže osvobodit všechny pokleslé duše světa. Kdo se tedy skutečně těší důvěře čistého oddaného jako je Nārada nebo Śukadeva Gosvāmī a je tak svým duchovním mistrem zplnomocněn, stejně jako byl Nārada zplnomocněn Pánem Brahmou, může ze zajetí māyi neboli iluze osvobodit nejen sebe, ale svojí čistou duchovní silou dokáže osvobodit i celý svět. Přirovnání k podzimním dešťům padajícím na zkalené vody je velice výstižné. Během období dešťů se voda všech řek zakalí, ale v červenci a srpnu, s příchodem podzimního období, kdy prší jen zřídka, se zakalené vody řek na celém světě ihned vyčistí. Pomocí chemických látek je možné vyčistit malou vodní nádrž, například vodojem, ale není možné tak vyčistit všechny vodní nádrže a řeky. Čistý oddaný Pána je ovšem tak mocný, že může osvobodit nejen sám sebe, ale také mnoho dalších silou své společnosti.

Jiné metody očisty srdce jako je rozvoj empirického poznání či mystická yoga mohou očistit pouze vlastní srdce, ale oddaná služba Pánu je tak mocná, že čistý a zplnomocněný oddaný dokáže očistit srdce všech lidí na světě. Skutečný představitel Pána jako Nārada, Śukadeva Gosvāmī, Pán Caitanya, šest Gosvāmīch a později Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura, Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura a další může silou své oddané služby osvobodit každého.

Upřímnou snahou naslouchat Śrīmad-Bhāgavatamu člověk realizuje svůj věčný vztah k Pánu v transcendentální náladě služebnictví, přátelství, rodičovského vztahu či milostné lásky a na základě této seberealizace se ihned zapojí do transcendentální láskyplné služby Pánu. Všichni čistí oddaní jako Nārada byli nejen seberealizovanými dušemi, ale byli také díky duchovní inspiraci automaticky zaměstnáni v kazatelské práci, a tak osvobodili mnoho ubohých duší, zapletených v síti hmotných kvalit. Takovou sílu získali proto, že upřímně následovali principy Bhāgavatamu: pravidelně mu naslouchali a uctívali ho. Nejvyšší Pán pak Osobně očišťuje srdce člověka od nahromaděných hmotných tužeb. Pán je v srdci každé živé bytosti, ale projeví se pouze v srdci toho, kdo mu slouží s čistou oddaností.

Očista srdce rozvojem poznání nebo mystické yogy může být na určitý čas vhodná pro jednu individuální osobu, ale je to stejné jako očištění malého množství vody chemickým procesem. Na nějaký čas se sedimenty usadí, ale s nepatrným otřesem se opět vše zakalí. Oddaná služba Pánu je jedinou metodou, která dokáže očistit srdce navždy. Ostatní metody mohou přinést úspěch na určitou dobu, ale je tu stálé nebezpečí, že se kvůli rozrušení mysli srdce opět zakalí. Oddaná služba Pánu se zvláštním důrazem na pravidelné a neustálé naslouchání Śrīmad-Bhāgavatamu je nejlepší doporučovanou metodou, jak se osvobodit ze zajetí iluze.