Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.7.52

Verš

yathā harau bhagavati
nṛṇāṁ bhaktir bhaviṣyati
sarvātmany akhilādhāre
iti saṅkalpya varṇaya

Synonyma

yathā — nakolik; harau — Osobnosti Božství; bhagavati — Pánovi; nṛṇām — pro lidské bytosti; bhaktiḥ — oddaná služba; bhaviṣyati — být osvícen; sarva-ātmani — Absolutní Celek; akhila-ādhāresummum bonum; iti — takto; saṅkalpya — s odhodláním; varṇaya — popiš.

Překlad

Prosím, popiš vědu o Bohu s odhodláním a takovým způsobem, aby lidé mohli vyvinout transcendentální oddanou službu Osobnosti Božství Harimu, Nadduši každé živé bytosti a nejvyššímu zdroji všech energií.

Význam

Śrīmad-Bhāgavatam podává filozofii oddané služby a vědecký popis vztahu člověka k Nejvyšší Osobnosti Božství. Před začátkem věku Kali nebyla žádná taková kniha poznání o Pánovi a Jeho energiích zapotřebí, ale jakmile tento věk započal, v lidské společnosti se postupně rozšířily čtyři základní hříchy — nedovolený styk se ženami, požívání omamných látek, hazardování a zbytečné zabíjení zvířat. Kvůli těmto základním hříšným činnostem člověk postupně zapomněl na svůj věčný vztah k Bohu. Můžeme říci, že člověk takto oslepl, a není schopen vidět konečný cíl svého života. Konečným cílem života není žít nezodpovědně jako zvíře a naleštěným způsobem se oddávat čtyřem základním zvířecím činnostem, to znamená jedení, spaní, bránění se a páření se. Pro tuto zaslepenou lidskou společnost v temnotě nevědomosti je Śrīmad-Bhāgavatam pochodní, umožňující vidět vše ve správném světle. Vědu o Bohu proto bylo nutné popsat od počátku, od samotného vzniku projeveného světa.

Jak jsme již vysvětlili, Śrīmad-Bhāgavatam je podán tak vědeckým způsobem, že každý, kdo ho bude upřímně studovat, bude schopen pochopit vědu o Bohu pouhým pozorným čtením nebo nasloucháním Śrīmad-Bhāgavatamu od pravého přednašeče. Každý touží po štěstí, ale lidé tohoto věku ve své slepotě nevidí, že jediným zdrojem štěstí je Osobnost Božství, protože je konečným zdrojem všeho (janmādy asya yataḥ). Dokonalé a ničím nerušené štěstí můžeme získat jedině v oddaném vztahu k Pánovi a jedině díky Jeho společnosti se můžeme osvobodit ze zoufalé hmotné existence. I ti, kteří si chtějí užívat hmotného světa, mohou studovat tuto velkou vědu, Śrīmad-Bhāgavatam, a i oni budou nakonec úspěšní. Nāradu proto jeho duchovní mistr žádá, aby tuto vědu předložil s odhodláním a dobře promyšleným plánem. Nikdy mu nedoporučoval, aby si kázáním Bhāgavatamu vydělával na živobytí, ale nařídil mu, aby vzal celou věc velice vážně a přijal ji jako svoje poslání.