Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.7.48

Verš

sadhryaṅ niyamya yatayo yama-karta-hetiṁ
jahyuḥ svarāḍ iva nipāna-khanitram indraḥ

Synonyma

sadhryak — nepřirozená mentální spekulace nebo meditace; niyamya — ovládání; yatayaḥ — mystici; yama-karta-hetim — proces duchovního rozvoje; jahyuḥ — jsou ukončeny; svarāṭ — plně nezávislý; iva — jako; nipāna — studna; khanitram — starosti s kopáním; indraḥ — polobůh, vládnoucí dešti.

Překlad

V takovém transcendentálním stavu není zapotřebí žádného nepřirozeného ovládání mysli, mentální spekulace či meditace, kterým se věnují jñānī a yogīni. Těchto procesů se člověk vzdává, stejně jako nebeský král Indra se neobtěžuje s kopáním studny.

Význam

Když chudý člověk potřebuje vodu, vykope si studnu, což mu dá mnoho práce. Podobně ti, kteří jsou chudí na transcendentální realizaci, spekulují v mysli nebo ovládají smysly a meditují. Tito lidé však nevědí, že jakmile je člověk skutečně zaměstnán v transcendentální láskyplné službě Nejvyšší Osobě, Osobnosti Božství, získá zároveň vládu nad smysly a zároveň dosáhne duchovní dokonalosti. Velké osvobozené duše se proto chtějí sdružovat při naslouchání o činnostech Pána a opěvování Jeho slávy. Příklad Indry je v této souvislosti velice vhodný. Nebeský král Indra je polobohem, který po celém vesmíru vytváří mraky a řídí déšť, a proto si nemusí dělat starosti s kopáním studny, aby měl vodu sám pro sebe. Představa, že by si musel kopat studnu, aby získal vodu, je jednoduše směšná. Podobně ti, kteří jsou skutečně zaměstnáni v láskyplné službě Pánu, již dosáhli konečného cíle života, a nemusí spekulovat, aby odhalili pravou povahu Boha a Jeho činností. Tito oddaní nemusí meditovat o imaginární či skutečné totožnosti Pána. Pánovi čistí oddaní jsou vždy zaměstnáni v transcendentální láskyplné službě Pánu, a proto již dosáhli výsledků mentální spekulace a meditace. Skutečnou dokonalostí života tedy je láskyplně sloužit Nejvyššímu Pánu.