Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 2.6.19

Verš

pādeṣu sarva-bhūtāni
puṁsaḥ sthiti-pado viduḥ
amṛtaṁ kṣemam abhayaṁ
tri-mūrdhno ’dhāyi mūrdhasu

Synonyma

pādeṣu — v jedné čtvrtině; sarva — všechny; bhūtāni — živé bytosti; puṁsaḥ — o Nejvyšší Osobě; sthiti-padaḥ — zdroj veškerého hmotného bohatství; viduḥ — věz; amṛtam — nesmrtelnost; kṣemam — naprosté štěstí, neznepříjemňované stářím, nemocemi atd.; abhayam — nebojácnost; tri-mūrdhnaḥ — nad třemi vyššími planetárními systémy; adhāyi — existují; mūrdhasu — za hmotnými obaly.

Překlad

Věz, že Nejvyšší Osobnost Božství je svrchovaným zdrojem veškerého hmotného bohatství v jedné čtvrtině Své energie, kde žijí všechny živé bytosti. V Božím království, které je nad třemi vyššími planetárními systémy a za hmotnými obaly, panuje nesmrtelnost, nebojácnost a neexistuje tam nepříjemné stáří ani nemoci.

Význam

Jedna čtvrtina Pánovy energie sandhinī se projevuje v hmotném světě a tři čtvrtiny v duchovním. Energie Pána je rozdělena do tří složek: sandhinī, saṁvit a hlādinī — Pán je dokonalou podobou existence, poznání a blaženosti. V hmotném světě se tato existence, poznání a blaženost projevuje v nepatrném měřítku. Všechny živé bytosti, které jsou nepatrnými částmi Pána, mohou toto vědomí existence, poznání a blaženosti nepatrně vychutnat v osvobozeném stádiu, ale v podmíněném stádiu hmotné existence mohou jen stěží ocenit skutečné štěstí věčného života, plného vědomí a čisté existence. Osvobozené duše, kterých je mnohem více než duší v hmotném světě, skutečně zažívají působení výše uvedených Pánových energií (sandhinī, saṁvit a hlādinī) v podobě nesmrtelnosti, nebojácnosti a života bez stáří a nemocí.

Planetární systémy v hmotném světě jsou uspořádány ve třech sférách, zvaných triloka neboli Svarga, Martya a Pātāla, a všechny společně představují pouze jednu čtvrtinu celkové energie sandhinī. Nad nimi, za obaly ze sedmi hmotných vrstev, je duchovní nebe, kde se nacházejí vaikuṇṭhské planety. Na žádném z planetárních systémů triloky nelze dosáhnout nesmrtelnosti, plného poznání a plné blaženosti. Tři vyšší planetární systémy se nazývají sāttvika, protože dávají možnost dlouhého života prakticky bez nemocí a stáří a také určitý pocit nebojácnosti. Velcí mudrci a světci jsou povýšeni nad nebeské planety na Maharloku, ale toto místo také není zcela prosté strachu, protože na konci každé kalpy je Maharloka zničena a její obyvatelé se musí přemístit na ještě vyšší planety. Ani na těchto planetách však živá bytost není imunní vůči smrti. Je tam relativně delší život, větší poznání a pocit blaženosti, ale skutečná nesmrtelnost, nebojácnost a úplné oproštění od stáří, nemocí atd. jsou možné pouze za hmotnými obaly hmotného nebe. To vše se nachází na hlavě vesmírné podoby Pána (adhāyi mūrdhasu).