Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.9.4

Verš

tāṁ stanya-kāma āsādya
mathnantīṁ jananīṁ hariḥ
gṛhītvā dadhi-manthānaṁ
nyaṣedhat prītim āvahan

Synonyma

tām — k matce Yaśodě; stanya-kāmaḥ — Kṛṣṇa, který chtěl pít mléko z jejího prsu; āsādya — poté, co se před ní objevil; mathnantīm — když stloukala máslo; jananīm — k matce; hariḥ — Kṛṣṇa; gṛhītvā — chytil; dadhi-manthānam — tlouk; nyaṣedhat — znemožnil; prītim āvahan — vytvářející situaci plnou lásky a náklonnosti.

Překlad

Když matka Yaśodā stloukala máslo, objevil se před ní Pán Kṛṣṇa s touhou pít mléko z jejího prsu, a aby zvětšil její transcendentální potěšení, chytil tlouk a nedovolil jí pokračovat.

Význam

Kṛṣṇa spal v pokoji, a jakmile vstal, dostal hlad a šel za svou matkou. S touhou zabránit jí ve stloukání a napít se mléka z jejích prsou jí znemožnil pohybovat tloukem.