Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.9.18

Verš

sva-mātuḥ svinna-gātrāyā
visrasta-kabara-srajaḥ
dṛṣṭvā pariśramaṁ kṛṣṇaḥ
kṛpayāsīt sva-bandhane

Synonyma

sva-mātuḥ — své matky (Kṛṣṇovy matky, Yaśodādevī); svinna-gātrāyāḥ — když Kṛṣṇa viděl, že se Jeho matka marnou prací potí po celém těle; visrasta — padaly; kabara — z jejích vlasů; srajaḥ — jejíž květy; dṛṣṭvā — když viděl stav své matky; pariśramam — chápal, že už je přepracovaná a unavená; kṛṣṇaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; kṛpayā — ze své bezpříčinné milosti ke své oddané a matce; āsīt — souhlasil; sva-bandhane — se svým spoutáním.

Překlad

Celé tělo matky Yaśody kvůli její těžké práci zalil pot a květy i ozdobný hřeben jí vypadávaly z vlasů. Když malý Kṛṣṇa viděl svou matku tak unavenou, slitoval se nad ní a nechal se od ní svázat.

Význam

Když matka Yaśodā a ostatní ženy nakonec viděly, že Kṛṣṇu nelze svázat ani všemi provazy v domě-přestože je zároveň ozdoben mnoha náramky a jinými šperky z drahokamů-došly k závěru, že Kṛṣṇa má takové štěstí, že Ho není možné spoutat žádným hmotným způsobem. S představou, že Ho spoutají, se tedy rozloučily. Kṛṣṇa však někdy při soutěžení se svými oddanými přistoupí na to, že bude poražen. Byla proto povolána Kṛṣṇova vnitřní energie yogamāyā a Kṛṣṇa se nechal od matky Yaśody svázat.